OrdinWeb.cz - Vaše ordinace na Internetu Dynamická zátěžová echokardiografie (DSE) - Centrum Srdce

Centrum Srdce [Kroměříž] 573 332 626

Dynamická zátěžová echokardiografie (DSE)

Toto vyšetření využíváme především k diagnostice ischemické choroby srdeční. Velmi výtěžné je toto vyšetření především u pacientů ženského pohlaví, kde citlivost standardní byciklové ergometrie je poměrné nízká. Principem metody je sledování srdeční aktivity pomocí echokardiografie v průběhu přirozené fyziologické zátěže. K tomuto účelu je používán speciální software, který umožňuje synchronizovat echokardiografický obraz v průběhu jednotlivých stupňů zátěže s ekg aktivitou a dále k tomuto účelu specielně upravené zátěžové zařízení. Předpokladem pro úspěšnou reprodukci vyšetření je dobrá ultrazvuková vyšetřitelnost pacienta. Za těchto předpokladů je toto vyšetření velmi výtěžné a srovnatelné s dalšími zobrazovacími metodami, používanými v této indikaci. ( například SPECT myokardu dostupný nejblíže ve Zlíně či Uherském Hradišti). V současné době je naše pracoviště jediné v kraji, které disponuje možností tohoto vyšetření.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Dobutaminová zátěžová echokardiografie
Echokardiografie transtorakální a jícnová
Klinické vyšetření pacienta
Akutní kardiologie
Ambulantní monitorování srdečního rytmu - EKG holter