OrdinWeb.cz - Vaše ordinace na Internetu Ambulantní monitorování srdečního rytmu - EKG holter - Centrum Srdce

Centrum Srdce [Kroměříž] 573 332 626

Ambulantní monitorování srdečního rytmu - EKG holter

Principem metody je ambulantní monitorování ekg obykle po dobu 24 hodin. V určitých případech je možné použít monitorování i po dobu delší než-li 24 hodin například 48 hodin, ale monitorování může dle potřeby být i delší. Pacient má na hrudníku nalepeny elektrody , které jsou spojeny s monitorovacím systémem (záznamníkem), který má pacient umístěn za pasem v malém pouzdru. Jeho malá velikost pacienta neomezuje v běžných denních aktivitách a pacient může podstoupit monitorování i v běžném pracovním provozu. Vyšetření je doporučováno především u pacientů s poruchami vědomí nebo poruchami srdečního rytmu. Na našem pracovišti máme k dispozici 3 jednotky pro 2 kanálový dlouhodobý záznam EKG.
Příprava pacienta: V den vyšetření se po předchozí domluvě s personálem dostaví na naše pracoviště obvykle mezi 7 a 9 hodinou ranní. Sestra nalepí na hrudník pacienta elektrody, které snímají ekg záznam. Za pasem má umístěn záznamník, který ukládá nahrávaný ekg záznam po celou dobu monitorování. Na ambulanci je přístroj nakonfigurován a spuštěn záznam. Pacient dostane k dispozici zápisník - denní záznam, kde zapisuje základní činnosti a časově je zaznamenává. V případě subjektivních potíží kromě zápisu do denního záznamu aktivuje záznamník umístěný za pasem. Na záznamníku je malé tlačítko, které pacient zmáčkne v případě pocitu bušení srdce, dušnosti, bolestech na hrudníku, slabosti, pocitu na omdlení nebo kdykoliv, kdy má pacient pocit, že se s ním něco „děje“. Toto označení umožní potom lékaři snadněji vyhledat a analyzovat ekg záznam při hodnocení. V případě uvolnění elektrody z hrudníku nebo přerušení spojení elektrodového systému se záznamníkem přístroje alarmuje tichým opakovaným signálem ( pípnutím). V tomto případě zkontrolujte především zda-li máte na těle nalepeny všechny elektrody, zda-li nejsou uvolněny, nebo zda-li není vysunut elektrodový kabel ze záznamníku. U pacientů, kteří se více potí, může k odpadnutí elektrody dojít snadněji, a proto všichni pacienti dostávájí elektrody náhradní při spuštění záznamu. Každý pacient je sestrou náležitě poučen na začátku vyšetření a v případě nutnosti můžete kdykoliv kontaktovat naše pracoviště. V průběhu monitorování se pacient s přístrojem nemůže koupat a sprchovat. Běžnou hygienu je možné provádět pomocí žínky či ručníku, tak aby nedošlo k průniku vody do záznamníku, který by tímto mohl být poškozen. Při monitorování ekg holterovským záznamem nehrozí pacientovi žádné zdravotní riziko, přístroje (záznamník) je pod velmi malým proudem, který odpovídá 2 tužkovým bateriím. Rovněž tak není přítomno zdravotní riziko pro pacienty s kardiostimulátorem či defibrilátory. Činnost těchto zařízení není při záznamku rušeno. Záznam ekg je ukončen obvykle druhý den vytažením baterií ze zadní části záznamníku. Následně je celý záznam uložen do počítače a počítačově zpracován a lékařem vyhodnocen. Pacient se výsledek dozví obvykle v den ukončení vyšetření nebo po domluvě s lékařem na nejbližší klinické kontrole.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Epizodní záznamník EKG
Akutní kardiologie
Klinické vyšetření pacienta
Ambulantní monitorování srdečního rytmu - EKG holter
Bicyklová ergometrie (Ergometrie)