OrdinWeb.cz - Vaše ordinace na Internetu Nabídka služeb - Centrum Srdce

Centrum Srdce [Kroměříž] 573 332 626

Nabídka služeb

Akutní kardiologie

Naše pracoviště není otevřené jen pro pacienty s chronickým onemocněním srdce a cév. Rádi vyšetříme bez zbytečných průtahů i pacienty s akutní bolestí na hrudníku, poruchami srdečního rytmu či akutním cévním onemocněním. ... 

Ambulantní monitorování srdečního rytmu - EKG holter

Principem metody je ambulantní monitorování ekg obykle po dobu 24 hodin. V určitých případech je možné použít monitorování i po dobu delší než-li 24 hodin například 48 hodin, ale monitorování může dle potřeby být i delší. ... 

Bicyklová ergometrie (Ergometrie)

Bicyklová ergometrie je velmi jednoduché, levné a bezpečné vyšetření používané k diagnostice některých nemocí využívající změn jak ekg křivky ,tak krevního tlaku během fyzické aktivity. Na ekg křivce natočené v klidu, tedy ... 

Diagnostika a léčba onemocnění srdce

Dobutaminová zátěžová echokardiografie

Toto vyšetření je využíváno v diagnostice ischemické choroby srdeční tam, kde pacient není schopen z technických důvodů šlapat na ergometru. Jedná se především o pacienty s omezenou hybností dolních končetin. Stejně jako ... 

Dynamická zátěžová echokardiografie (DSE)

Toto vyšetření využíváme především k diagnostice ischemické choroby srdeční. Velmi výtěžné je toto vyšetření především u pacientů ženského pohlaví, kde citlivost standardní byciklové ergometrie je poměrné nízká. Principem ... 

Echokardiografie transtorakální a jícnová

Transtorakální echokardiografie. (ECHO) Ultrazvukové vyšetření srdce patří mezi základní vyšetřovací metody kardiologa. S postupným rozvojem moderních medicínských technologií umožňuje toto vyšetření získat maximum informací ... 

Klinické vyšetření pacienta

Klinické vyšetření je základním kamenem medicínského diagnostického procesu. Přestože nás okolní přetechnizovaný a urychlený svět nutí stále více používat v medicíně techniku a přístroje, zůstává klinické vyšetření stále ... 

Neinvazivní ambulantní monitorování krevního tlaku – TK holter

Principem metody je ambulantní monitorování krevního tlaku obvykle po dobu 24 hodin. Krevní tlak je měřen pomocí automatizovaného přístroje oscilometrickou metodou. Podle naprogramování přístroje je pacientovi automaticky ... 


ceník poskytovaných služeb

Ordinační
hodiny

Dnes je úterý 21.5.2024, ordinujeme:
7:00 - 12:00 & 13:00 - 15:00

ordinační hodiny

Buďte informováni

Získejte aktuální informace z naší ordinace do Vaší emailové schránky. Vždy budete vědět, kdy máme změnu ordinační doby, kdo nás aktuálně zastupuje v případě uzavření ordinace. Registrace je rychlá a nic nestojí.

registrujte se