Jedná se o přenosný, bezdrátový monitor EKG, který nám pomáhá zaznamenávat a ukládat měření ekg vašeho srdečního rytmu. Každé měření EKG zaznamenává přístroj do vnitřní paměti.
Pacient je zaškolen sestrou, jak přístroj používat ( jak „nahrát ekg“ ) a je mu zapůjčen na období maximálně 14 dnů. Uložené záznamy EKG lze z vnitřní paměti znovu vyvolat, vytisknout a vyhodnotit.

Toto vyšetření je optimální pro pacienty, kteří mají arytmie méně frekventní a nebylo je možno běžným způsobem jinak zachytit.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Neinvazivní ambulantní monitorování krevního tlaku – TK holter
Handgrip
Pulsní oxymetrie
Akutní kardiologie
Klinické vyšetření pacienta