Jednoduchá zkouška reakce kardiovaskulárního systému na statickou ( izometrickou ) zátěž.
Principem této zkoušky je stisk ručního dynamometru určitou silou a po určitou dobu ( obvykle po dobu jedné minuty ). Vyšetření slouží k odhalování skryté ( latentní ) hypertenze.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Spánková Apnoe (RESMED)
Neinvazivní ambulantní monitorování krevního tlaku – TK holter
Akutní kardiologie
Dobutaminová zátěžová echokardiografie
Epizodní záznamník EKG