OrdinWeb.cz - Vaše ordinace na Internetu Klinické vyšetření pacienta - Centrum Srdce

Centrum Srdce [Kroměříž] 573 332 626

Klinické vyšetření pacienta

Klinické vyšetření je základním kamenem medicínského diagnostického procesu. Přestože nás okolní přetechnizovaný a urychlený svět nutí stále více používat v medicíně techniku a přístroje, zůstává klinické vyšetření stále základem medicíny. Základem klinického vyšetření je komunikace mezi lékařem a pacientem, během níž se lékař cílenými dotazy snaží definovat základní problém onemocnění a postupně rozkrýt diagnózu. Nedílnou součástí tohoto vyšetření je takzvané fyzikální vyšetření, při kterém lékař zkoumá nemocného pohledem, pohmatem, poslechem, poklepem. Právě v této fázi diagnostického procesu se vytváří mezi pacientem a lékařem vazba důvěry, která je předpokladem pro úspěšnou diagnózu a léčbu. Někdy bývá tato součást vyšetření pacienty a bohužel i lékaři podceňována, nicméně až v 70% samotné klinické vyšetření stačí ke stanovení diagnózy. Klinické vyšetření je umění, které lékař získává s léty praxe a stále se mu učí. Na našem pracovišti je na klinické vyšetření a kontakt s pacientem kladen velký důraz. Jsme si vědomi toho, že nemocný člověk nepřichází za lékařem jen proto, aby ho poslal na rentgen, ultrazvuk či cétéčko, ale aby ho především v klidu vyslechl a pochopil.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Klinické vyšetření pacienta
Dynamická zátěžová echokardiografie (DSE)
Echokardiografie transtorakální a jícnová
Handgrip
Dobutaminová zátěžová echokardiografie