Pulsní oxymetrie je jednoduché nebolestivé vyšetření, které umožňuje rychle vyšetřit, zda je organismus dobře okysličován (saturaci).
Pulsní oxymetr (malý přístroj ve tvaru kolíčku na prádlo) se nasadí na prst. Senzor pulsního oxymetru vyzařuje světlo dvou vlnových délek, které proniká tkání. Přístroj pak vyhodnocuje, kolik kterého světla bylo během pulsní vlny procházející tkání absorbováno a stanoví saturaci hemoglobinu kyslíkem a tepovou frekvenci.
Saturace může být snížena u stavů, kdy má pacient ztížené dýchání a dochází tedy ke sníženému zásobování organismu kyslíkem (např. astmatický záchvat, těžký zápal plic, některá vrozená onemocnění dýchacího systému apod.).


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

Akutní kardiologie
Epizodní záznamník EKG
Diagnostika a léčba onemocnění srdce
Bicyklová ergometrie (Ergometrie)
Pulsní oxymetrie